ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Корпоративтік басқарудың сапалы жүйесі заманауи Компанияның ұзақ мерзімді орнықты дамуының аса маңызды талабы болып табылады.

Орнықты дамуды ұстанушылық «Самұрық-Энерго» АҚ қызметі қағидаттарының бірі болып табылады, бұл ретте Компания өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етуге тырысады.

Экономикалық құрамдасы Компанияның қызметін ұзақ мерзімді құнының өсуіне, акционерлер мен инвесторларың мүдделерін қамтамасыз етуге, процесстердің тиімділігін арттыруға, барынша жетілген технологияларды құру мен дамытуға арналған инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

Экологиялық құрамдас биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерін мейілінше азайтылуын, органикалық ресурстардың оңтайлы пайдалануын, экологиялық, энергия және материал үнемдеуші технологиялардың қолдануын, эколгиялық лайықты өнімнің құрылуын, қалдықтардың мейілінше азйтылуын, қайта өңделуін және жойылуын қамтамасыз етеді.

Әлеуметтік құрамдас әлеуметтік жауапкершілік қағидатттарына бағытталған, бұған қоса қағидалар мыналарды қамтиды: еңбек қауіпсіздігін қмтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау, қызметкерлерге әділ сыйлықақы беру және құқықтарын құрметтеу, пресоналды жеке дамыту, персонал үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, демеушілік және қайырымдылық, экологиялық және білім беру науқандарын өткізу.

 

Біздің тәсіліміз

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның орнықты даму саласындағы саясаты мүдделі тараптардың және Компаняның стратегияның міндеттері арасында онңтайлы теңгерім сақтай отырып, Компанияның әрекет ету өңірлерінде орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін өндіріс, экологиялық бастамалар, еңбек қауіпсіздігісаласында және әлеуметтік салада озық тәжірибелерді ендіру арқылы орнықты даму аспектілерін кеңінен қолданыс табады. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның орнықты даму қағидаттарының ендірілуін қамтамасыз ететін негізгі құжаттар Орнықты даму саласында нұсқаулық, Корпоративтік басқару кодексі, Экологиялық саясат, Қауіпсіздік және еңбек қауіпсіздігі саласында саясат, Кадрлық саясат және басқа да ішкі нормативтік құжаттар.

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес біз орнықты даму саласында төмендегі қағидаттарды сақтаймыз:

 • Ашықтық
 • Есеп берушілік
 • Айқындық
 • Этикалық мінез-құлық
 • Мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу
 • Заңдылық
 • Адам құқықтарын сақтау
 • Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік
 • Мүдделер қақтығысына жол бермеушілік
 • Жеке басының үлгісі

shutterstock 1089859757 1

Шағымдар мен ұсыныстар бойынша тетік

УМүдделі тараптардың мұқтаждарын, болжалдарын, ұсыныстарын және пікірлерін есепке алу Компанияның орнықты дамуын қамтамасыз етудегі маңызды факторлардың бірі болып табылады. «Самұрық-Энерго» АҚ барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімділігін тұрақты арттыруға тырысады.

Өзара іс-қимылды жақсарту мақсатында біз Кері байланыс мониторингін ендірдік, ол «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша барлық мүдделі тараптардың шағымдары мен ұсыныстарына әрекет ету мүмкіндігін береді.

Бұл үшін біз экономикалық, экологиялық және әлеуметтік сипаттағы мәселелер бойынша төмендегі байланыс каналдарды ұйымдастырдық:

cc4

Көрсетілген өтініштер қозғайтын аспектілер, барынша көп өтініштер түскен өңірлерді анықтау, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобына өтініш берген тұлғалар санаты, өтініштер мәні бойынша статистикалар мен шағымдарды талдау мәніне талданды. Әрбір шағымға жеке санат берілді.

Келіп түскен мәселелерге жүргізілген талдау нәтижелері Директорлар кеңесіне жеткізіледі. Шағымдар мен ұсыныстар мониторингі нәтижесінде «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының қызметін жақсарту үшін шаралар әзірленеді

Тұрақты даму

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng