Өндірістік қызмет көрсеткіштер

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері

 • Қазақстанда өндірілетін жалпы электр энергиясының 28 %-ы 
 • ҚР БЭЖ станцияларындағы жиынтық белгіленген энергияның 26%
 • ҚР-дағы көмір өндіру көлемінің 40 %-ы 

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2016 2017 2018 2019
Электр энергиясын өндіру көлемі млн.кВт*сағ 22 485 28 661 31 703 30 200
Жылу энергиясын өндіру көлемі мың Гкал 6 805 7 021 5 916 5 756
Көмір өндіру көлемі млн. тонна 35,05 40,4 44,9 44,8

* Электр энергиясын өндіру көлемі СЭС Ертіс каскадын қоспай есептелген

**2015 жылы электр энергиясын өндіру көлемі ЖГРЭС-тің өндірісін қосып есептелген, 2015 жылы мамырда актив сатылды.

Энергия өндіруші ұйымдардың өндірістік қуаты.

 • Белгіленген электр қуаты — 6 146 МВт
 • Белгіленген жылу қуаты — 5 243 Гкал
 • «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жобалық қуаты — 42 млн. тонна  
 • МАЭС-1 – 680 Гкал
 • МАЭС-2 – 514 Гкал
 • АлЭС – 4049 Гкал

2019 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ электр станцияларының орнатылған қуаты 6146 МВт-ны құрады, бұл ҚР БЭЖ электр станцияларының қуатының 26 %-ын құрайды.

Электр энергиясын өндіру көлемі 30 200 млн. кВтс құрады, ол 2019 ж. ҚР БЭЖ бойынша өндірілген электр энергияның 28 %-ын құрайды.

2019 жылы «Самрұқ-Энерго» АҚ электр станциялары 5 239,6 мың.Гкал жылу энергиясын тұтынушыларға жеткізді.


Электр желілік компаниялардың өндірістік қуаты

Кернеуі 0,4 - 220 кВ ЭТЖ ұзындығы, км:

 • Әуе ЭТЖ — 25 188 км.;
 • Кабельдік ЭТЖ — 5 083 км.;
 • ЭТЖ-нің жалпы ұзындығы — 30 271 км.

Кернеуі 220 кВ және одан төмен қосалқы станциялар бойынша деректер:

 • Кернеуі — 35 кВ және одан жоғары ҚС;
 • Саны — 209. Толық қуаттылығы — 7188 МВА;
 • Кернеуі 6-10/04 кВ ҚС;
 • Саны — 6906. Толық қуаттылығы — 2503,12 МВА.

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng